Amazing Kyoto Trip 2017
May 14th through May 28th

Photo by Russel Wong


Nishiki-koji Ichiba

Fushimi Inari-Taisha

Nijo-Jo

Kinkaku-ji

Kiyomizu Dera

Kurama Dera

Arashimaya

Tenryu-ji

Sagano Romantic Train (future travel)

Ginkaku-ji

Umekoji RailwayMuseum

Tetsugako no michi (Philosophical Walk)

Kyoto Imperial Palace

Nara (a side trip)

Gion District

Yasaka Jinja

Transportation (How we get around town)

Snapshots (coming soon)
(c) yongkieandpokie
MMXVII
05312017